On-line abstrakta

Jednotlivé bloky budou sestaveny z předem vyzvaných přednášek. Účastníci sjezdu se mohou hlásit pouze k prezentaci posterů. Pokud chce však autor posteru svou prezentaci nabídnout jako přednášku, je nutné zaslat název přednášky a její abstrakt koordinátorovi odpovídajícího bloku e-mailem, a to nejpozději do 31. 3. 2019. O formě prezentace rozhoduje koordinátor bloku.

Autoři:


Autory laskavě vyplňujte bez titulů, křestní jméno jen iniciálou, např. Kocna P., Novák J.

Prezentující autor:


Pokud není prvním autorem uvedeného sdělení.

Pracoviště:


Pracoviště několika autorů neoznačujte žadnými znaky, čísly, pouze je oddělujte středníkem, např. 1. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Ústav biochemie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

E-mail autora:


Na tento e-mail bude odesláno potvrzení o odeslání abstraktu.

Název:

Název (anglicky):

Forma prezentace:


Téma

, springer@vfn.cz
, alena.krnacova@fno.cz
, racek@fnplzen.cz
, rajdl@fnplzen.cz
, michal.krsek@fnkv.cz
, malina@nemopisek.cz

zbývá znaků:
Text abstraktu:


Dodržujte uvedený počet znaků (včetně mezer). Vložíte-li delší záznam, bude automaticky zkrácen na 2000 znaků. Do textu nevkládejte žádné speciální znaky, matematické symboly, řecká písmena, grafy ani tabulky. Abstrakt bude převeden do jednoduché, čistě textové formy.